Γέμισμα Πισίνας

Σας παρέχουμε πόσιμο νερό το οποίο είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια. Το νερό στη πισίνα σας πρέπει να είναι διαυγές απαλλαγμένο από βακτηρίδια και άλγη ώστε η κολύμβηση σε αυτήν να εξασφαλίζει ευχαρίστηση και υγειά. Εμείς εξασφαλίζουμε την ανώτερη ποιότητα νερού για να φτάσει εγγυημένα στον χώρο σας.

Γέμισμα Πισίνας

 

Σας παρέχουμε πόσιμο νερό το οποίο είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια. Το νερό στη πισίνα σας πρέπει να είναι διαυγές απαλλαγμένο από βακτηρίδια και άλγη ώστε η κολύμβηση σε αυτήν να εξασφαλίζει ευχαρίστηση και υγειά. Εμείς εξασφαλίζουμε την ανώτερη ποιότητα νερού για να φτάσει εγγυημένα στον χώρο σας.